DARŁÓWKO - DOM WYPOCZYNKOWY "OPOLE"

Adres: 76-153 Darłowo - Darłówko, ul. Admiralska 21


Położenie:

Dom Wypoczynkowy "Opole"  położony jest w uroczej dzielnicy Darłowa – Darłówku Zachodnim, ok. 350 m do morza. Szeroka i piaszczysta plaża oraz korzystny mikroklimat  z dużą zawartością jodu w powietrzu zapewniają  dobry wypoczynek.
Darłówko posiada liczne atrakcje turystyczne  m.in. port rybacki, latarnię morską, rozsuwany most. W okolicy liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych: Aquapark, przejazd ciuchcią do Darłowa, park linowy, wypożyczalnia rowerów, rejsy statkami stylizowanymi na łodzie Vikingów w morze, wycieczki statkiem na duńską wyspę Bornholm, rejsy  na połów dorsza kutrami rybackimi.  W sąsiedniej miejscowości  Bobolin (5km.)można skorzystać z jazdy konnej plażą o zachodzie słońca. Corocznie odbywa się Międzynarodowy Zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych , którym towarzyszą pokazy fajerwerków oraz pokazy artystyczne.

Z Darłówka do Darłowa można również dopłynąć kanałem tramwajem wodnym.
Dogodny dojazd do Darłówka PKS (200m). Stacja PKP w Darłowie- ok. 5 km.

W porcie można zakupić świeżo wędzone ryby oraz świeżo złowione. W pobliżu naszego Domu Wypoczynkowego można skorzystać z szerokiej oferty gastronomicznej.

W Darłowie warto zwiedzić  zabytkowy kościół św. Gertrudy -najstarsze wzmianki o kościele pochodzą z XIV w. Jest to jedyna  w Polsce budowla dwunastoboczna w stylu skandynawskiego gotyku. Warto również odwiedzić gotycki kościół mariacki z sarkofagami księcia pomorskiego Eryka oraz księżnych Jadwigi i Elżbiety, jak również muzeum w Zamku Książąt Pomorskich.

Dla osób lubiących aktywny wypoczynek do wyboru są  liczne szlaki turystyczne:

-piesze (Koszaliński Szlak Nadmorski, Szlak Rezerwatów)

-rowerowe (Pętla Szlakiem Cystersów, Duża Pętla Nadmorska, Duża Pętla Wiatrakowa)

- kajakowe (spływy rzekami Wieprza i Grabowa)

 

 

 

Dom Wypoczynkowy "Opole" to budynek 2-u kondygnacyjny,ogółem 39 miejsc, pokoje 1, 2, 3, 4 i 5-osobowe o ekonomicznym  standardzie z pełnym węzłem sanitarnym i TV.  

Doba rozpoczyna się zakwaterowaniem - od godz.15 w dniu przyjazdu i kończy się o godz.10 w dniu wyjazdu.

Do dyspozycji gości istnieje możliwość:

  1. grilowania na zapleczu Domu Wypoczynkowego.
  2. korzystania z ogólnodostępnego tarasu,
  3. korzystania z ogólnodostępnej lodówki celem sporadycznego przechowywania łatwo psującej się niewielkiej ilości żywności,
  4. korzystania z kocy plażowych, parawanów i korzystania z czajników,
  5. przedłużenia pobytu w uzgodnieniu z Kierownikiem za odpłatnością,
  6. korzystania z ogólnodostępnego pomieszczenia kuchennego wg zasad określonych w instrukcji obsługi ,
  7. parkowania samochodu za dodatkową odpłatnością,
  8. zabrania psa za dodatkową odpłatnością - 5 zł. za dobę.
Dodatkowo płatna jest opłata miejscowa w wysokości 2,15 zł. za każdą rozpoczętą dobę pobytu na podstawie Uchwały Nr XV/105/2015 Rady Miejskiej w  Darłowie.

 

Dane do przelewu:

 Spółdzielnia Turystyczno-Gospodarcza "Samopomoc Chłopska"

ul. 1 Maja 9

45-068 Opole

 

Bank Millennium O/Opole

Nr konta:  65 1160 2202 0000 0000 6013 9828

 

 Zamówienia indywidualne i zbiorowe można składać w Opolu ul. 1-go Maja 9 pokój 41 .

 
Informacje dodatkowe:
Ośrodek czynny od czerwca do sierpnia


Szczegółowe informacje telefoniczne:
tel.: 77 454 40 94 Opole
fax: 77 454 40 94 Opole
lub tel.: 94 314 20 06 Darłówek (tylko w sezonie)

 

Uwaga!

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7-15.

 

Warunki uczestnictwa:

1. Rezerwacja miejsc wczasowych

a) osoba zainteresowana wczasami w DW "Opole" może dokonać rezerwacji miejsc na 30 dni przed planowanym pobytem, po uprzedniej wpłacie zaliczki 30% kosztów skierowania (nie mniej niż 100zł.)

Po rezerwacji miejsc należność powinna być wpłacona na 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia wczasów.

b) w przypadku wpłacenia zaliczki, o której mowa w pkt. 1a i nie zgłoszenia faktu rezygnacji z wczasów do 14 dni przed ich rozpoczęciem, Organizator ma prawo zatrzymać całość lub część zaliczki na poczet poniesionych przez siebie kosztów i spodziewanych dochodów.

2. Zawarcie umowy

a) zawarcie umowy następuje z chwilą , kiedy Uczestnik wczasów uiści pełną wpłatę przed rozpoczęciem turnusu

b) nie dokonanie w ustalonym terminie wpłaty należności , o której mowa w pkt. 1a może stanowić przyczynę skreślenia uczestnika z listy wczasowiczów.

c) Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania wczasów z przyczyn od siebie niezależnych wówczas Uczestnik otrzymuje zwrot pełnej wpłaty. Uczestnikowi nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie.

3. Rezygnacja z umowy

Rezygnacja z wczasów jest możliwa pod warunkiem wniesienia na rzecz Organizatora następujących odszkodowań:

a) jeżeli rezygnacja nastąpi do 14  dni przed planowanym rozpoczęciem wczasów Uczestnik zobowiązany jest zapłacić Organizatorowi 50% kosztów skierowania, nie mniej niż 150zł.

b) jeżeli rezygnacja nastąpi na 15 - 21 dni przed rozpoczęciem wczasów Uczestnik wniesie odszkodowania Organizatorowi w wysokości 30% kosztów każdego skierowania nie mniej niż 100zł.

c) jeżeli rezygnacja nastąpi na 22 dni przed rozpoczęciem wczasów Uczestnik zobowiązany jest wpłacić Organizatorowi odszkodowanie w wysokości 20% kosztów skierowania nie mniej niż  50zł.

4. Uczestnik zobowiązany jest do:

a) Przestrzegania regulaminów porządkowych w  DW "Opole"

b) Naprawienia szkód  w mieniu Spółdzielni  lub współuczestników Domu Wypoczynkowego wyrządzonych przez siebie lub osoby towarzyszące.

c) Spółdzielnia może rozwiązać umowę i zobowiązać uczestnika do opuszczenia domu wypoczynkowego w przypadku zakłócania spokoju w obrębie nieruchomości zwłaszcza w godzinach ciszy nocnej, a także w przypadku nieprzestrzegania postanowień umowy lub regulaminu porządkowego DW bez prawa do zwrotu poniesionych przez niego kosztów. Fakt zakłócania spokoju winien byż potwierdzony co najmniej przez dwóch świadków lub Policję.

5. Odpowiedzialność Organizatora-Spółdzielni

a) Spóldzielnia odpowiada za szkody wyrządzone Uczestnikom wczasów na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym i ustawie o usługach turystycznych z dn. 29.08.1997r. tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. Nr 55 z 2001r. poz. 578.

b) Nie mogą być przedmiotem roszczeń okoliczności powodujące niewygody lub utrudnienia , znane uczestnikowi przed rozpoczęciem turnusu np. zakaz palenia papierosów w obrębie Domu Wypoczynkowego "Opole" , urządzanie głośnych imprez w pokojach lub obrębie nieruchomości w godz. ciszy nocnej.

c) Palenie papierosów może sie odbywać tylko w miejscach do tego wyznaczonych

d) Spóldzielnia nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały przez Uczestnika wykorzystane w całości lub części z jego winy,  np. spóźnienie się na wczasy, skrócenia pobytu, itp.

6. Reklamacje

a) skargi i zażalenia dotyczące świadczonych usług należy zgłaszać w terminie 24 godzin od zaistnienia sytuacji będącej źródłem reklamacji do kierownika DW, Prezesa Spóldzielni (tel. 0774544094) lub pisemnie na adres Spółdzielni

b) Spółdzielnia zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie i udzielenia Uczestnikowi pisemnej odpowiedzi najpóźniej w ciągu 30 dni

c) Spółdzielnia ma obowiązek zwrotu części lub całości wpłat za wczasy w przypadkach określonych w pkt. 1 i 3 lub w innych uzasadnionych losowo przypadkach najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rezygnacji Uczestnika lub od daty uznania reklamacji

d) spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą załatwiane polubownie lub przez właściwy Sąd Rejonowy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym i ustawie o turystyce z dn. 29.08.1997r. tekst jednolity Dz. U. Nr 55 z 2001r.

7.  Organizator posiada zabezpieczenie finansowe, tj. polisę obowiązkowego ubezpieczenia organizatorów turystyki na rzecz klientów w AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. zgodnie z art. 5 ust. 1, pkt.2 lit. b  ustawy o usługach turystycznych, której beneficjentem jest Marszałek Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole .

Uwaga!

Organizator nie zapewnia uczestnikom środków higieny osobistej.